Biologisch vlees

Wat is biologisch?
Waarom biologisch vlees?

1. Wat is biologisch?

vleesBiologisch is de manier om eten te produceren met respect voor de natuur, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, genetische manipulatie of kunstmest te gebruiken. Biologisch houdt niet alleen voedsel in, maar bijvoorbeeld ook katoen of verzorgingsproducten. Het gaat om producten die afkomstig zijn van planten of dieren. Integrale duurzaamheid en diversiteit staan centraal. Dit komt tot uiting in de vier basisprincipes van de biologische landbouw die internationaal gelden: billijkheid, ecologie, zorg en gezondheid. Het is ontstaan vanuit idealisten en pioniers, maar sinds de jaren 90 van de vorige eeuw doorgevoerd in Europese wettelijke regelgeving en controles. Biologische producten zijn te herkennen aan het EKO keurmerk.

2. Wat is biologisch vlees?

Vlees dat afkomstig is van een biologische boerderij waar volgens de biologische normen (EU- wetgeving) gewerkt wordt. Dat betekent: zo natuurlijk mogelijk. Het voer van de dieren is geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen, genetische manipulatie en zonder kunstmest. De dieren worden zodanig gehouden dat ‘dier-eigen’ gedrag volop mogelijk is en dat ze ook naar buiten kunnen. Antibiotica mag alleen gebruikt worden in uiterste gevallen om dierenleed te voorkomen. Ingrepen worden bij voorkeur niet toegepast. Zo behoud de kip haar snavel en het varken de staart.

3. Is biologisch vlees echt zoveel beter dan “normaal” vlees?

Koks merken dat het vlees veel minder vocht verliest bij het koken. Bij biologische kip proef je weer echt kip, dus een pure authentieke smaak. Eet dan vooral de boutjes en poten, die zijn veel lekkerder dan het filet en bovendien goedkoper. Daarnaast heb je de garantie dat er op boven de normale wettelijke regels er ook nog extra controles uitgevoerd worden op de normen voor biologisch vlees. Controles die zo ver gaan dat ze elke schakel van de ‘voortbrengingsketen’ nagaan; van de bodem tot aan het winkelschap, dus ook voor alle tussenliggende schakels zoals bij de bereiding van voer, de boerderij, het transport, de slachterij en de vleesverwerkers en verpakkers.

4. Waarom biologisch vlees?

Om verschillende redenen. Bijvoorbeeld voor de smaak. Maar ook als je vindt dat er minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt zouden moeten worden en/of als je dierenwelzijn van groot belang acht. De Dierenbescherming beloont biologisch vlees met 3 sterren van haar Beter Leven kenmerk. De hoogste score binnen dit ‘kenmerk’.

5. Waarom is biologisch vlees milieuvriendelijk?

De voedergewassen voor de dieren zijn biologisch geteeld en daardoor komen er geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest in het milieu. Verder blijkt dat op deze arealen meer natuur en biodiversiteit voorkomt. Een rijk bodemleven onder de grond en meer plant- en diersoorten boven de grond. De uitstoot aan broeikasgassen kan per eenheid dier hoger zijn omdat de dieren in ‘open stalsystemen’ gehouden worden. Dit kan nog verbeterd worden.

6. Waar is biologisch vlees te koop?

Bijna overal. Steeds vaker kiezen mensen wereldwijd voor biologische producten. Ook sinds de economische crisis is er nog volop groei in omzet. De meeste mensen kopen biologisch vlees in de supermarkt. Maar biologisch vlees is ook te koop in de natuurvoedingsspeciaalzaak, speciale slagerijen of bij de boer zelf. Ook komen we tegenwoordig steeds vaker biologisch vlees tegen in restaurants en op evenementen.

Aanbevolen links

Voor informatie over de biologische keurmerken.
Voor meer info over biologisch en diverse activiteiten voor de sector en consument.
Voor meer uitleg over het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming.
Wageningen UR en Louis Bolk Instituut werken samen met de biologische sector aan onderzoek. Op deze site alle resultaten.
www.jeproeftdeaandacht.nl
Voor meer uitleg over biologisch.

Trackback from your site.

Maurits Steverink

Maurits Steverink is directeur van True Food Projects. Hij werkt als onafhankelijk expert aan het verduurzamen van vlees voor diverse foodketens.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Blijf op de hoogte met de ClubGreen nieuwsbrief:

Lifestyle

Planet

Business