Het FSC-keurmerk

Zegt FSC ook iets over de kwaliteit van het hout?
Is FSC-hout duurder?

1. Wat is FSC?

FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council, ofwel de Raad voor Goed Bosbeheer. Volgens FSC betekent goed bosbeheer dat moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. FSC heeft als basis de tien principes voor goed bosbeheer opgesteld. De principes schrijven onder andere voor dat de biodiversiteit in het bos beschermd moet worden, dat de bosarbeiders goede arbeidsomstandigheden hebben en dat de kap in het bos zorgvuldig gebeurt, zodat ook volgende generaties van het bos gebruik kunnen maken.

De FSC-principes kunnen worden gebruikt voor zowel tropische- als niet-tropische bossen omdat ze per regio worden 'vertaald' naar de lokale omstandigheden. Wanneer een bedrijf (van een houtvesters- tot handelsbedrijf) aan de FSC-voorwaarden voldoet kan het het FSC-certificaat krijgen waardoor het product het FSC-keurmerk draagt. Door hout met dit keurmerk te kopen, weet u dus zeker dat het afkomstig is uit bossen die beheerd worden volgens de tien principes voor goed bosbeheer.

Bosbeheer1

2. Is het FSC-keurmerk betrouwbaar?

Ja. Het FSC-keurmerk is het enige onafhankelijke keurmerk voor bosbeheer dat internationaal wordt toegepast en dat erkend wordt door zowel (grote) bedrijven als milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Een product met het FSC-logo is gemaakt van hout uit een bos dat volgens FSC-regels wordt beheerd. Dergelijke bossen worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Elke volgende stap in de handelsketen wordt ook weer gecontroleerd door onafhankelijke certificeerders.

3. Zijn alle houtsoorten met FSC te krijgen?

Vrijwel alle gangbare houtsoorten zijn te krijgen met het FSC-keurmerk. Voor een klein aantal houtsoorten geldt dat ze moeilijk met FSC-certificaat te krijgen zijn, bijvoorbeeld merbau en teak. Dat komt doordat nog weinig bossen waar deze houtsoort voorkomt voldoen aan de eisen die FSC hieraan stelt. In alle gevallen zijn er echter goede alternatieven (andere houtsoorten) beschikbaar, zodat er voor elke toepassing een prima houtsoort met FSC-certificaat te vinden is. FSC werkt er continu hard aan om meer bossen gecertificeerd te krijgen, waardoor steeds meer hout en steeds meer houtsoorten met een FSC-certificaat beschikbaar zijn.

4. Zegt FSC ook iets over de kwaliteit van het hout?

FSC is een zogenaamd herkomstlabel. Het woord zegt het al: het label zegt iets over het bos waar het hout (of papier) oorspronkelijk vandaan komt. Uit goed beheerde bossen namelijk! Dat betekent dat het over de uiteindelijke (technische) kwaliteit van het eindproduct niets zegt.

5. Is FSC-hout duurder?

Nee en ja. U betaalt voor een FSC-product een eerlijke prijs. FSC-hout uit de noordelijke bossen, zoals vuren, grenen of eiken, is meestal niet of nauwelijks duurder. Voor tropisch FSC-hout betaalt u vaak wel iets meer. Dat komt omdat juist in de tropen goed bosbeheer veel tijd, aandacht en menskracht vraagt. Er worden stukken bos aangewezen waar niet mag worden gekapt vanwege bijzondere natuurwaarden of om erosie te voorkomen. Daarnaast worden er sociale voorzieningen getroffen voor de mensen die in het bos werken en wonen. De meerprijs van het hout wordt dus goed besteed! De prijsverschillen tussen tropisch hout met en zonder FSC-keurmerk variëren per houtsoort en per product. Uw houtleverancier kan u hier verder over informeren.

6. Waar kan ik FSC-hout kopen?

FSC-hout is in verschillende vormen beschikbaar. Zo zijn er FSC-houten tuinmeubels, plaatmateriaal en nog tal van andere producten. In de leveranciersgids is te zien bij welke bedrijven FSC-gecertificeerd hout of houtproducten zijn te verkrijgen. In de deelnemers- en convenantenlijst van FSC Nederland zijn de bedrijven te zien die bij FSC Nederland zijn aangesloten en gebruik maken van FSC-materiaal of dit verkopen. Om er zeker van te zijn dat u ook daadwerkelijk een FSC-product koopt, moet u kijken naar het FSC-logo op het product of de verpakking.

7. Als bomen legaal zijn gekapt is het dan ook goed?

Legaal gekapt klinkt al snel beter dan illegaal gekapt. Een bos kan echter op legale wijze, dat wil zeggen met toestemming van de (lokale) overheid ‘kaal’ worden gekapt en daarmee volledig worden verwoest. Ook het bewijs is een probleem. Wanneer u hout koopt met een FSC-keurmerk weet u zeker dat het legaal is gekapt. En dat vinden we nog niet genoeg: in FSC-bossen wordt het hout gekapt met respect voor de natuur en de mensen die in het bos wonen en werken.

8. Is het niet beter om de bossen helemaal met rust te laten?

Dat klinkt logisch. Uit ervaring blijkt echter dat je beter kunt zorgen dat het bos een functie en waarde krijgt, zodat er voor de boseigenaar en ook voor de lokale bevolking een reden is om het te behouden. Met het instellen van goed bosbeheer voorkom je namelijk niet alleen illegale houtkap, maar ook dat het bos wordt gekapt om plaats te maken voor bijvoorbeeld landbouw, veeteelt, plantages, mijnbouw, woongebieden of toerisme.

9. Zijn er nog andere keurmerken behalve FSC?

Ja. En als FSC Nederland juichen we alle initiatieven toe die zorgen dat bossen behouden blijven. Het FSC-keurmerk is wel het enige keurmerk dat internationaal erkend, onafhankelijk en onomstreden is. Uniek aan het FSC-keurmerk is verder dat het evenveel belang hecht aan economische, ecologische én sociale belangen. Het voldoet hiermee als enige aan alle eisen van (grote) bedrijven, milieu- en ontwikkelingsorganisaties, zoals Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, Greenpeace, Oxfam Novib en ICCO en vakbonden als FNV Bouw en CNV Bouw- en Houtbond.

10. Gaat FSC over meer dan hout?

Alle producten die afkomstig zijn uit FSC-gecertificeerde bossen kunnen het FSC-keurmerk krijgen. Zo is er ook FSC-gecertificeerd papier en verpakkingsmateriaal, maar ook FSC-gecertificeerd rubber, kurk en zelfs zeep en jenever. FSC gaat dus veel verder dan alleen maar hout.

Aanbevolen links

www.whyfsc.nl
Website waarop verschillende keurmerken met elkaar worden vergeleken.

Trackback from your site.

Bert van Veldhuizen

Bert van Veldhuizen is directeur van FSC Nederland. Hij is expert op het gebied van verantwoord bosbeheer en het FSC-keurmerk.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Blijf op de hoogte met de ClubGreen nieuwsbrief:

Lifestyle

Planet

Business