Copyright

Deze kennisbank komt tot stand in samenwerking met externe experts die hun kennis overdragen middels het plaatsen van een of meer artikelen in de vorm van een Q&A.

ClubGreen juicht het toe als anderen haar informatie overnemen. Hierbij dient u zich echter wel aan onze voorwaarden te houden.

Het copyright met betrekking tot de informatie op deze website (inclusief afbeeldingen, video’s, teksten en andere informatie) berust uitsluitend bij ClubGreen.

Voorwaarden
Voor zakelijke of commerciële doeleinden is het niet toegestaan om informatie over te nemen, danwel te verspreiden, zonder schriftelijke toestemming van ClubGreen vooraf. U kunt uw e-mail richten aan: redactie@clubgreen.nl

Voor journalistieke doeleinden is het toegestaan om informatie over te nemen en te verspreiden, mits hierbij de juiste bronvermelding wordt gebruikt.

  • Bij overname van teksten kleiner dan 500 woorden vermeldt u ClubGreen als volgt: ‘Bron: ClubGreen‘. Optioneel kunt u hieraan de volgende informatie toevoegen: ‘Op ClubGreen‘ vertellen experts hoe je groener kunt wonen, leven, werken en ondernemen.’
  • Bij overname van teksten groter dan 500 woorden en/of beeldmateriaal en video’s, dient u vooraf contact op te nemen met ClubGreen.


Logo ClubGreen*
Bij overname van informatie kunt u desgewenst gebruik maken van het logo van ClubGreen. Klik op het logo met uw rechter muisknop om deze op te slaan.

Heeft u een CMYK-bestand nodig (voor print), neem dan contact op met ClubGreen.

Logo_ClubGreen_kleinLogo_ClubGreen_middelLogo_ClubGreen_groot

*NB. Het is niet toegestaan om de logo’s van ClubGreen te wijzigen, te bewerken, of onderdelen van het logo geïsoleerd te gebruiken.

Blijf op de hoogte met de ClubGreen nieuwsbrief:

Lifestyle

Planet

Business