Groenfondsen

Wat zijn Groenfondsen?
Levert een Groenfonds meer rendement op?

1. Wat zijn Groenfondsen?

GroenfondsenDeze fondsen lenen geld uit aan door de overheid goedgekeurde milieuprojecten onder de zogenaamde Regeling Groenprojecten. Het doel is om goedkoop geld beschikbaar te maken voor innovatieve duurzaamheidsprojecten. Groenfondsen zijn onderdeel van het zeer diverse spectrum duurzame financiële producten waarvan de naamgeving niet gereglementeerd is. In de praktijk worden hierdoor onjuiste aanduidingen gebruikt.

2. Wat is het verschil met ‘gewoon’ beleggen?

Het verschil met ‘gewoon’ beleggen is dat er bij Groenfondsen expliciet rekening gehouden wordt met niet-financiële eigenschappen van de onderneming. Dit is bijvoorbeeld het afvalproces of het energieverbruik van het bedrijf. Verder is een Groenfonds meer een spaarproduct en kan daardoor niet vergeleken worden met ‘gewoon’ beleggen. De meeste groenfondsen verstrekken geldleningen aan bedrijven en instellingen voor projecten. Daarvoor krijgen ze rente. Die rente is lager dan voor gewone (niet-groene) projecten. Het risico voor de groenbank is – net als bij gewone projecten - dat het project onvoldoende rente en aflossing opbrengt. Een tweede verschil is dat er belastingvoordelen aan het sparen onder de Regeling Groenprojecten verbonden zijn (zie vraag 3).

3. Wat is het verschil met andere duurzame beleggingen?

Het verschil met andere duurzame beleggingsvormen is dat een Groenfonds meer te vergelijken valt met sparen. Het geld dat je investeert in een Groenfonds stel je dus eigenlijk indirect, namelijk via de Groenbank, beschikbaar voor groene projecten. Bij duurzaam beleggen koopt een beleggingsfonds aandelen in duurzame bedrijven. Die bedrijven krijgen dat geld niet, maar het fonds neemt de aandelen van een andere belegger over.

Daarnaast is er een andere fiscale behandeling. Spaarders en beleggers betalen normaal 1,2% vermogensrendementsheffing over het gespaarde of belegde bedrag (30% over het forfaitaire rendement van 4% resulteert in 1,2%). Deelnemers in groenfondsen zijn hiervan vrijgesteld tot een maximaal vermogen van € 53.421 per persoon (2007). Dit plafond wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast krijgen zij – tot hetzelfde maximum – een extra belastingkorting van 1,3% van de waarde van het groen belegde bedrag. Vergeleken gewoon sparen of beleggen is dat een voordeel van 2,5%. Dit is een compensatie van het lagere rendement van een groenfonds. Groenfondsen kunnen hierdoor leningen aanbieden tegen een lagere rente dan de marktrente. Investeerders in groene projecten profiteren daarvan.

4. Hoe weet ik zeker dat het om een Groenfonds gaat?

De naam Groenfonds is wettelijk ‘beschermd’ en er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet een Groenfonds minimaal 70% aan de groene activiteit besteden. Op dit moment zijn er de volgende groenfondsen: ABN Amro Groenbank, ASN Groenprojectenfonds, Fortis Groenbank, Fortis Groenfonds, ING Groenbank, Nationaal Groenfonds, Rabo Groenbank en Triodos Groenfonds. Tenminste 70% van het vermogen van een groenfonds moet aan zogenaamde 'groene projecten' besteed te worden. Dit zijn projecten met een groenverklaring van het ministerie van VROM.

5. Wat zijn de voordelen van Groenfondsen?

Bij een Groenfonds weet je heel goed waaraan je geld wordt besteedt. Bijvoorbeeld een windmolenpark of een biologische boerderij. Dat is een groot voordeel ten opzichte van alle andere vormen van groen of duurzaam sparen en beleggen. Buiten deze gereguleerde Groenfondsen weet je nooit precies waar je geld naar toe gaat.

6. Zijn er ook nadelen verbonden aan Groenfondsen?

Het nadeel van deze Groenfondsen is dat ze op de lijst Regeling Groenprojecten moeten staan. Als consument ga je dus eigenlijk op zoek naar een bedrijf dat goedgekeurde groenprojecten zou kunnen gaan ondernemen. Maar er zijn genoeg Willy Wortels met innovatieve projecten die hartstikke groen zijn, maar die nog niet aan de technische specificaties voldoen. Deze kunnen dus niet op deze wijze gefinancierd worden.

7. In hoeverre levert een Groenfonds meer rendement op dan ‘gewoon’ beleggen?

Omdat een Groenfonds meer de vorm aanneemt van een krediet dan van een belegging is de opbrengst voor de belegger beperkt. Ook het risico is anders dan bij gewoon beleggen. Daar daalt of stijgt de koers naar gelang het marktsentiment dat bepaald wordt door verwachtingen over bedrijfsresultaten. Bij het groenfonds is de prijsontwikkeling veel gematigder en hangt samen met de rente-opbrengsten, tevens speelt op de achtergrond het faillissementsrisico van de bedrijven waaraan het geld uitgeleend is. Door een goede spreiding probeert de Groenbank dit te beperken.

Het rendement van Groenfondsen is relatief laag omdat de rente lager is dan de reguliere spaarrente. Daarom is er belastingvoordeel (de fiscaal gunstige Regeling Maatschappelijke Beleggingen) aan Groenfondsen verbonden. Men hoeft tot een bedrag van ruim 50.000 euro geen vermogensrendementsheffing te betalen waardoor het netto rendement uiteindelijk hoger is dan bij reguliere spaarvormen.

8. Zijn Groenfondsen voor elke consument interessant?

Groenfondsen zijn voor veel mensen interessant. Stop er echter alleen geld in dat je een paar jaar niet nodig hebt, want het staat een paar jaar vast, bijvoorbeeld één, twee, vijf, zeven of tien jaar. Dat betekent dat de investering voor langere tijd is en je niet meteen bij je geld kunt. Je moet dus zeker niet al je spaargeld bij de Groenbank stallen.

9. Wat zijn voorbeelden van interessante groene beleggingen?

Er zijn in Nederland nu acht groenbanken (zie vraag 4). Het ene fonds is niet groener dan het ander want ze werken allen met dezelfde projectlijst. Het verschil zit hem vooral in de projecten die onder de Groenfondsen vallen. Zo houdt Rabobank zich meer bezig met biologische landbouw en ASN meer met overheidsprojecten. Deze verschillen kun je achterhalen door de jaarverslagen van de Groenbanken te vergelijken. Ook is de Duurzaam Geld Gids handig om te raadplegen.

10. Zullen Groenfondsen in de toekomst het ‘gewone’ beleggen overnemen?

Groenfondsen zijn een belangrijk onderdeel van het hele spectrum duurzame financiële producten, namelijk zo’n 45% van de totale ‘groene’ geldmarkt. De regulering van de fondsen blijft vooralsnog problematisch omdat de voorwaarden soms achterlopen op wat in werkelijkheid gebeurt. De categorieën waarin men kan investeren zijn dus beperkt. Zo zijn er nog weinig mogelijkheden voor duurzame veehouderij en waterbeheer. Omdat er een aftrekpost voor de belastingen mee gemoeid is, is het niet waarschijnlijk dat een zeer sterke groei toegestaan wordt. Dat zou de fiscus te veel kosten. Groenfondsen zullen het gewone beleggen zeker niet verdringen, maar groen beleggen neemt gestaag in belang toe. De groenfondsen hebben dit mede gestimuleerd.

Aanbevolen links

Deze website is het knooppunt voor zowel de particulier als de professioneel geïnteresseerde in duurzaam beleggen en groen beleggen (ethisch beleggen), duurzaam sparen en groen sparen.

Projecten stimuleren die een positief effect hebben op het milieu. Dat is het doel van de Regeling Groenprojecten. Op deze site leest u alles over groen beleggen.

Trackback from your site.

Bert Scholtens

Dr. Bert Scholtens is bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Financiële Instellingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is expert op het gebied van Groenfondsen.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Blijf op de hoogte met de ClubGreen nieuwsbrief:

Lifestyle

Planet

Business