Zijn zonnepanelen zonder landelijke subsidie nog wel rendabel?

Zonnepanelen nog rendabel?

Zonnepanelen

De landelijke subsidie voor zonnepanelen is al even niet meer. In 2012 en 2013 konden mensen die ervoor kozen om een investering te doen in een systeem met zonnepanelen een beroep doen op landelijke subsidie. Met deze subsidie kon je 650 euro terugkrijgen van de overheid. Niet gek dat zonnepanelen drie jaar geleden ineens razend populair werden. Vanwege de toename in aanschaf van zonnenpanelen kostte het de overheid te veel geld en werd besloten om deze landelijke subsidie af te schaffen. Loont het dan nu nog wel om in zonnepanelen te investeren?

Kosten van zonnepanelen

De aanschafprijs van zonnepanelen is in de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart gedaald. Een zonnepanelensysteem van 10 panelen kost anno 2016 inclusief omvormer en installatie ongeveer 4.600 euro. De gemiddelde prijs is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de prijs van mono-en polykristallijne zonnepanelen en een gewogen gemiddelde voor plaatsing op schuine en platte daken. U doet er verstandig aan om meerdere offertes op te vragen indien u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen.

Er geldt: hoe groter het zonnepanelen systeem, hoe lager de prijs per opwekvermogen. Zo kost een systeem van zes panelen 1,94 euro per watt-piek en een systeem van 18 panelen 1,62 euro. De installatiekosten beslaan ongeveer 12 tot 20 procent van de totale kosten.

Voordelen op de aanschaf

Hoewel de landelijke subsidie is komen te vervallen, zijn er nog wel lokale alternatieven. Zo geven veel gemeentes of provincies nog wel subsidies op het aanbrengen van zonnepanelen. Daarnaast kunt u als particulier de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst

Besparing door zonnepanelen

Voor nieuwe zonnepanelen geldt dat deze 260 watt-piek vermogen per paneel leveren. Jaarlijks levert dit 225 kWh stroom op. Stel, u heeft tien panelen, dan leverte dus u dus 2.600 watt-piek op; ruim 2.200 kWh aan elektriciteit. Bij een leverancier zou u daar 450 euro voor betalen. Daarnaast heeft u geen last van eventuele stijgingen van de prijs van elektriciteit van het elektriciteitsnet.
Technisch rendement
Zonnepanelen leveren zowel een technisch rendement als een financieel rendement. Het technische rendement op zonnepanelen staat voor de hoeveelheid zonlicht die er omgezet kan worden in bruikbare energie. Tegenwoordig ligt het technische rendement tussen de 14 en 22 procent. Het technische rendement is afhankelijk van het vermogen en de afmetingen.

Financieel rendement

Volgens Milieu Centraal leveren zonnepanelen u onder gunstige omstandigheden (inclusief het terugvragen van de btw op de aanschaf en installatie) een financieel rendement van zes tot zeven procent op uw investering. Tegenwoordig dalen de rentes voor spaargelden bij de bank. Stel dat uw rentepercentage bij de bank voor uw spaargeld twee procent is, dan leveren zonnepanelen u dus drie keer zoveel rendement op!

Onzekerheden

Het rendement van iets staat nooit voor 100 procent vast. Er zijn altijd factoren die ervoor kunnen zorgen dat het rendement in de loop van de jaren mee- of tegenvalt. Onzekerheden die gelden voor het rendement op zonnepanelen zijn:

Wijzigingen in de prijs van elektriciteit welke van invloed is op het berekende rendement.
Het onverhoopt defect raken van uw zonnepanelen
Volgens de wet zijn energiebedrijven verplicht om voor de stroom die een huisjouden via zonnepanelen aan het stroomnet levert het geldende stroomtarief te betalen. Deze verplichting geldt in principe tot 2020, maar mocht deze komen te vervallen dan daalt het rendement.
Bij verhuizing zijn de verhuiskosten van de zonnepanelen of de mogelijk hogere verkoopwaarde van uw huis door de zonnepanelen van invloed op het rendement.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Blijf op de hoogte met de ClubGreen nieuwsbrief:

Lifestyle

Planet

Business