Wat doet Greenpeace voor het milieu?

Sanne | januari 8, 2023 | 0 | Green Blog

Greenpeace houdt zich voornamelijk bezig met belangrijke milieuproblemen. Zo zijn ze druk met klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Greenpeace heeft dan ook de nodige missies. Ze hebben uiteraard ook al een hele geschiedenis over de hele wereld. 

Wat is Greenpeace?

Greenpeace is vooral bezig met een groene en vreedzame planeet. Ze zijn dan ook een onafhankelijke, internationaal opererende milieuorganisatie. Greenpeace heeft altijd een missie. Ze gaan confrontaties aan met grote bedrijven maar ook met overheden. Dit doen ze met en voor miljoenen wereldverbeteraars. Door de samenwerkingen en de handen ineen te slaan is er kracht, kennis en lef om de meest grote milieuproblemen bij de wortels aan te pakken. Met elkaar kan je dan ook een groot verschil maken. 

Wat is de missie van Greenpeace?

Greenpeace is ervan overtuigt dat er een groene, duurzame wereld nodig is die beter en haalbaar is. Daardoor moet de Status Quo de er op dit moment is doorbreken. Greenpeace groene energie is dus ook een missie. Grote milieuproblemen worden aangepakt en duurzame oplossingen die door wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en vreedzame en inventieve confrontaties gestimuleerd. 

Enkele missies die Greenpeace heeft zijn:

Schoon klimaat: Er kunnen rampzalige gevolgen tegengegaan worden wanneer je dit samen doet. Greenpeace laat dit zien door onafhankelijke wetenschappers te laten zien wat een haalbare en betaalbare energie scenario kan zijn. Een oplossing is onder andere een schone energie krijgen door gebruik van zon, wind, water en groene waterstof maar dan wel in combinatie met de energie op een slimme manier te gebruiken. Kortom, Greenpeace groene energie is het belangrijkst. Er zijn dan een aantal dingen overbodig en dat zijn gas, kernenergie en vervuilende kolencentrale. 

Veilige oceanen: Veel bijzondere diersoorten leven in de oceanen. De oceanen hebben ook een rol in het reguleren van het klimaat. Het is alleen zo dat de oceanen in zwaar weer verkeren. Het is namelijk zo dat 80 % van de visbestanden overbevist is, er is vernietiging van de diepzee en het mooie koraal verbleekt. En daarnaast is het probleem: Plasticvervuiling. De oceanen zijn wel sterk en kunnen ook herstellen maar daar is wel wat hulp bij nodig. 

Sterke bossen: De meeste diersoorten en plantensoorten kun je in de bossen vinden. Tropische bossen zijn op de aarde al voor de helft verdwenen sinds de vorige eeuw. Daarom wil Greenpeace dat er een stop komt op ontbossing over de gehele wereld. De dieren en planten die afhankelijke zijn van de bossen is dit heel erg belangrijk. Ook is het nodig om klimaatverandering tegen te gaan. 

Uitbannen giftige stoffen: Chemische stoffen worden gebruikt voor cosmetica, elektronica en kleding. Die giftige stoffen vind je terug in dieren, water en bodem. Die stoffen komen uit vele landen van de wereld. Daarom spoort Greenpeace de grotere bedrijven aan om milieuvriendelijke alternatieven te gaan gebruiken. 

Duurzame landbouw: Ook duurzame landbouw is een missie van Greenpeace. Wanneer gewassen verbouwd worden op een natuurlijke manier dan is dit gezond voor de mensen en het milieu. Giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie is geen plaats voor op deze aarde. De nadelen en risico’s van deze twee punten zijn te groot. 

De geschiedenis van Greenpeace!

Greenpeace zorgt al 50 jaar voor ongewone grote successen met gewone mensen. Ze hebben daar een doel voor en dat is: De prachtige planeet beschermen. Dit gebeurt door vastberaden te zijn en vreedzaam. 

Eind jaren 60 is het verhaal omtrent Greenpeace begonnen. De Amerikaanse overheid is bezig met testen van nucleaire wapens in Alaska en het gevolg is dat in het testgebied de natuur ernstig verstoord is geraakt. Natuurbeschermers en wetenschappers zijn bang dat door de proeven er een grote natuurramp veroorzaakt gaat worden. Daarop hebben 6 mensen een commissie opgericht. In oktober 1970 is er een benefietconcert georganiseerd in Vancouver in Canada. Hier wilden ze geld mee inzamelen voor een actie op het eiland Amchitka. Daar zouden de proeven ook plaatsvinden. Door de opbrengst van het Concert kon er een boot gekocht worden om daarmee varend actie tevoren rondom Amchitka. En zo is de boot dan ook Greenpeace genoemd. 

In 1971 zijn ze richting het eiland gegaan met de Greenpeace maar ze werden onderschept. Door alle aandacht heeft het een groot effect op de publieke opinie waardoor de kernproeven gestopt werden op het eiland. Vanaf dat moment gaan ze wereldwijd vreedzame acties voeren tegen milieuproblemen. In het begin lag de focus op de Franse kernproeven maar later zijn daar de walvisvaart, zeehondenjacht en milieuvervuiling bij gekomen. 

In Nederland is er in 1979 een kantoor gekomen en Greenpeace wordt internationaal opgericht. Toen is Greenpeace zich gaan uitlekken als een olievlek over de hele wereld. Op dit moment zijn ze actief in 55 landen. 

Tot op de dag van vandaag houdt Greenpeace zich bezig met een geweldloze manier van grootschalige milieuproblemen onder de aandacht te brengen. Greenpeace is dan ook de grootste en meest succesvolle actie organisatie die er op de wereld is. Ze hebben de afgelopen jaren heel erg veel successen geboekt maar uiteraard ook wel eens acties gehad waarbij de plank misgeslagen is. Greenpeace blijft altijd kritisch op zichzelf maar staan ook open voor kritiek die van buitenaf komt. 

De dreiging die de 6 oprichters sinds eind jaren 60 voelden is tegenwoordig nog urgenter. Daarom is het juist nu heel erg belangrijk dat er een veilige en schone planeet krijgen. Greenpeace groene energie!

Is Greenpeace onafhankelijk?

Greenpeace vindt het heel erg belangrijk om onafhankelijk te zijn. Daardoor willen ze objectief en neutraal handelen. Er worden dan ook geen giften aangenomen van bedrijven of overheden. Dit is een principekwestie. 

Er worden wel giften van de Nationale Postcode Loterij aangenomen omdat ze geen sponsorovereenkomsten aangaan met goede doelen. Het geld wat Greenpeace krijgt mogen ze vrij besteden maar ze mogen er ook vrij over communiceren. 

Kent Greenpeace grenzen?

Greenpeace kent niet veel grenzen. Ze zijn dan ook actief in 55 landen. Ze hebben dan ook enkele regionale kantoren waar ze vanuit werken. Zo kunnen daar actievoerders werken uit verschillende landen. In grote landen werken ze ook wel van uit steden. Daar zijn ze dan ook steeds meer aanwezig. 

Related Posts

Recente berichten

Wat is detoxen en heb ik een detoxkuur nodig

Wat is detoxen en heb ik…

ClubGreen | november 7, 2022 | 0

Detoxen wordt ook wel eens ontgiften genoemd. De benaming verwijst naar gif of toxic. Neem je gif in, dan zal je intoxiceren. Denk bijvoorbeeld aan alcoholintoxicatie: een vergiftiging met alcohol. Haal…

Categorieën

Over ons:

Op Clubgreen vind je informatie over duurzaamheid en een duurzaam gezond leven. De afgelopen jaren zijn deze onderwerpen steeds nadrukkelijker in onze levens gekomen. En krijgen we er allemaal steeds meer mee te maken. Wij delen onze kennis graag vandaar dit blog. Wilt u een bijdrage leveren aan Clubgreen neem dan gerust contact op. Met jou idee en of voorstel voor bijvoorbeeld een leuke samenwerking. Mail ons gerust op info(a)clubgreen.nl