Duurzaam opvoeden

Duurzaam opvoeden, hoe doet u dat?

Duurzaam opvoeden

Duurzaam opvoeden

Is duurzaamheid en een duurzame lifestyle belangrijk voor u? Dan wilt u uw kinderen ongetwijfeld ook op een ‘duurzame manier’ opvoeden. Hoe u dit aanpakt, leest u hier!

De kijk van kinderen op duurzaamheid

Het NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) heeft in 2013 een onderzoek gedaan naar de kijk van kinderen op duurzaamheid. Uit dit onderzoek, genaamd ‘Perspectieven van kinderen op duurzaamheid’, blijkt dat 80% van alle kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 duurzaamheid belangrijk vindt. Zij geven aan zich bewust te zijn van het feit dat duurzaam gedrag nu het ook voor mensen in de toekomst mogelijk maakt om een goed leven te hebben. Veel kinderen passen dit ook toe in hun dagelijks leven. Zo gaan zij zuinig om met water en energie. De zorgen van kinderen beperken zich niet alleen tot Nederland. Ze zien de wereldwijze problemen rondom water- en voedselschaarste. Kinderen zijn wel bereik om iets te doen, maar vinden het lastig om zelf een oplossing te bedenken. Hier kunt u dus een rol in spelen!

Duurzaam gedrag aanleren

Uit het onderzoek van het NCDO blijkt dus dat kinderen over het algemeen ontvankelijk zijn om duurzaam gedrag aan te leren. Deze tips helpen u hierbij:

  • Geef zelf het goede voorbeeld. Ga bewust met je leefomgeving om en laat uw kind zien wat u doet en waarom. Geef ook aan wat uw kind zelf kan doen.
  • Begin met het aanleren van concrete handelingen. Bijvoorbeeld de kraan dicht tijdens het tanden poetsen, niet te lang douchen en andere manieren om zo min mogelijk water te verspillen.
  • Leer uw kind aan om geen eten te verspillen, het afval te scheiden en niet onnodig het licht te laten branden.
  • Begin een eigen moestuintje. Op deze manier verbouwt u niet alleen op een duurzame manier uw eigen groente of fruit, maar kunt u ook uw kind(eren) van alles vertellen over de voedselproductie.
  • Breng uw kind op de fiets naar school en laat uw kind zelf naar school fietsen wanneer het daar oud genoeg voor is, in plaats van de auto te gebruiken.

https://www.ncdo.nl/
http://www.ouderschap.nl/peuter/duurzaamheid-belangrijk-voor-kinderen

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Blijf op de hoogte met de ClubGreen nieuwsbrief:

Lifestyle

Planet

Business