Duurzaamheid in de bouw

Sanne | november 20, 2022 | 0 | Green Blog

Duurzaamheid is een begrip dat de afgelopen jaren steeds meer populariteit heeft gekregen. Afval wordt gescheiden, duurzaam kopen wordt flink gepromoot en steeds meer bedrijven die op een duurzame manier willen ondernemen. Ook gebruiken wij als consumenten steeds meer duurzame materialen doordat steeds meer materialen gerecycled kunnen worden. Ook in de bouwsector liggen er best veel kansen op het gebied van duurzaamheid. Waar wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Want duurzaamheid kun je op verschillende manieren interpreteren. In een duurzame omgeving komen mens, milieu en economie samen doordat ze een evenwicht gevonden hebben. Maat hoe ziet dat er precies uit in de bouw? 

Duurzaamheid in de bouw, hoe ziet dat eruit? 

Om bouwmaterialen te kunnen maken zijn er veel grondstoffen en energie nodig. Grondstoffen kunnen uitgeput raken en zijn dan steeds moeilijker te verkrijgen. In de bouw worden echt heel veel grondstoffen gebruik. Zij zijn hier koploper in binnen de industrie. 

Veel van de materialen en grondstoffen komen uiteindelijk op de stortplaats terecht. Daardoor is er op duurzaamheid in de bouw nog heel veel winst te behalen. Ook vanuit de overheid neemt de druk om meer duurzaam te werk te gaan steeds meer toe. 

Welke trends zien we op het gebied van duurzaamheid in de bouw?

 Door veranderingen in ons klimaat en het steeds meer gebruiken van duurzame energie kan het bouwproces ook slimmer en sneller worden. Er wordt naar gestreefd om in 2050 volledig circulair te bouwen.

Circulair bouwen

Binnen een circulaire economie kan de bouwsector niet achter blijven en zullen zij ook moeten gaan werken aan circulair bouwen. Bij circulair bouwen worden grondstoffen, producten en goederen op een slimme manier gebruikt. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat deze eindeloos hergebruikt kunnen worden. 

Elektrisch vervoer

Een derde van het verkeer op de weg binnen ons land is te relateren aan de bouw. Als het gaat om de CO2 uitstoot binnen ons land valt daar binnen de bouwsector veel winst te behalen. De elektrische auto is steeds meer populair geworden in ons land. 

In veel verschillende beroepsgroepen zie je steeds meer elektrische voertuigen ingezet worden. Er zijn ontwikkelingen gaande binnen de voertuigen voor zwaar transport. Er zijn nu nog geen elektrische voertuigen beschikbaar binnen de bouw, maar daar zijn wel ontwikkelingen in te verwachten. 

Het duurzaam aanleggen van bouwplaatsen

Bij de aanleg van bouwplaatsen kan er ook duurzaam te werk worden gegaan. Hiervoor zou je dan bijvoorbeeld al draglineschotten kunnen gaan gebruiken. Dit zijn speciale balken waar de bouwvoertuigen als rupsbanden en graafmachines overheen moeten rijden.

Deze balken vormen de basis voor een bouwproject en zijn gemaakt van hardhout. Hiervoor wordt een van de houtsoorten gekozen die de langste levensduur heeft. Door het gebruiken van deze platen kan het land intact gehouden worden en er zijn op de bouwplaats veel minder logistieke bewegingen nodig.  

Het verduurzamen van vastgoed

Aan panden worden steeds meer eisen gesteld. Zo moeten de kantoorpanden en overheidsgebouwen van meer dan 100m2 vanaf 1 januari 2023 voldoen aan de eisen die horen bij energielabel C. Mocht dit niet het geval zijn dan moeten deze panden hun deuren sluiten. 

Als het gaat om panden met een oppervlakte van meer dan 250m2 moet het label ook zichtbaar zijn. Dit label geeft weer hoe energiezuinig een gebouw is. Hiermee wordt ook gestimuleerd om energiezuinige maatregelen te nemen om aan dat label te kunnen voldoen. Zo zouden er isolatiematerialen aangebracht kunnen worden of er kan gebruik gemaakt worden van zonnepanelen. 

Een bestaande woning duurzaam verbouwen

Ook in de particuliere markt verwacht de overheid stappen in het verduurzamen. Mocht je een nieuw huis hebben gekocht en je gaat er verbouwen, dan doe je er goed aan om in de verbouwing ook het verduurzamen van de woning mee te nemen. 

Bij het kopen van de woning zou de makelaar je al moeten informeren over de status van de duurzaamheid van de woning. Als je een technisch rapport hebt van de woning dan kun je daarin zien welke maatregelen er al genomen zijn en welke producten en materialen al gebruikt zijn bij het verduurzamen van de woning. 

Mocht de woning aan bepaalde eisen voldoen dan kan de woning een keurmerk of een certificaat krijgen. Mocht je de verbouwing in gaan zetten, neem dan die punten mee zodat je klaar bent voor de toekomst. 

Hoe kun je duurzaam bouwen? 

Als je duurzaam wil gaan bouwen dan wordt er in de ontwerpfase al rekening gehouden met de technische levensduur van het te verbouwen pand. Hierdoor wordt de belasting op het milieu al beperkt, dit kun je nog verder verduurzamen door te kiezen voor een duurzame manier van bouwen met duurzame materialen. 

Ook kun je bij het ontwerpen ook rekening houden met de keuze van de materialen. Je zou bijvoorbeeld oude materialen kunnen hergebruiken. Hiervoor zou je materialen kunnen gebruiken die uit de sloop van bepaalde delen van het pand vrijgekomen zijn. 

Maak niet te snel de keuze om iets te willen slopen. Kijk eerst of het onderdeel nog gerenoveerd zou kunnen worden, ergens anders mee samen kunnen voegen, gesplitst of een herbestemming kunnen vinden. 

Zorg ervoor dat het gebouw op een dusdanige manier ontworpen wordt dat eventuele volgende gebruikers makkelijk aanpassingen kunnen doen die voldoen aan hun wensen. Hierbij kun je gebruik maken van duurzame technieken waarmee je ook nog eens kunt besparen op het gebruik van materiaal en energie

Tijdens het bouwen kun je meteen maatregelen nemen waarmee je energie kunt gaan besparen. Wanneer je minder energie hoeft te gebruiken zullen je vaste energiekosten per maand ook naar beneden gaan. Gebruik hierbij installaties die voor de gebruikers ook eenvoudig te gebruiken zijn. 

Het bouwen van passiefhuizen

Passiefhuizen zijn woningen die relatief weinig energie gebruiken voor verwarming. Deze huizen zijn vaak op een extreem goede manier voorzien van isolatie en georiënteerd op zonne energie. Deze manier van bouwen kan ook toegepast worden op het bouwen van scholen, kantoren en andere gebouwen. 

Het mooie van deze manier van bouwen is, dat deze niet meer alleen in nieuwbouw gebruikt kan worden, maar ook in de bestaande bouw kan deze manier van werken veel gaan betekenen op het gebied van duurzaamheid. 

Related Posts

Recente berichten

Wat is detoxen en heb ik een detoxkuur nodig

Wat is detoxen en heb ik…

ClubGreen | november 7, 2022 | 0

Detoxen wordt ook wel eens ontgiften genoemd. De benaming verwijst naar gif of toxic. Neem je gif in, dan zal je intoxiceren. Denk bijvoorbeeld aan alcoholintoxicatie: een vergiftiging met alcohol. Haal…

Categorieën

Over ons:

Op Clubgreen vind je informatie over duurzaamheid en een duurzaam gezond leven. De afgelopen jaren zijn deze onderwerpen steeds nadrukkelijker in onze levens gekomen. En krijgen we er allemaal steeds meer mee te maken. Wij delen onze kennis graag vandaar dit blog. Wilt u een bijdrage leveren aan Clubgreen neem dan gerust contact op. Met jou idee en of voorstel voor bijvoorbeeld een leuke samenwerking. Mail ons gerust op info(a)clubgreen.nl