Is de ASN Bank een duurzame bank?

ClubGreen | mei 20, 2020 | 0 | Bedrijven

De ASN Bank is een Nederlandse bank die bekend staat om duurzaam bankieren. Als je een voorstander bent van een beter milieu, wilt dat jouw geld op een verantwoorde wijze wordt geïnvesteerd en wilt dat er op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt omgegaan met jouw geld, dan is de ASN een goede keuze. De vraag is natuurlijk hoe dit wordt geuit en of de ASN Bank wel echt een duurzame bank is. Om daar een antwoord op te kunnen geven vertellen we je eerst iets over de bank zelf, vervolgens kom je meer te weten over de manier waarop er gebankierd wordt, hoe duurzaam de ASN is en waarom je het best kunt kiezen voor deze bank.

Over de ASN Bank

De ASN is een bank die in 1960 is opgericht als zelfstandige bank. De naam staat voor Algemene Spaarbank Nederland en is later afgekort tot ASN Bank. Na een overname in 2017 werd de bank onderdeel van de Volksbank. Dat is een organisatie waaronder verschillende andere banken vallen zoals ook RegioBank en SNS. Dit houdt in de praktijk in dat de bank geen apart vennootschap is en dat de vergunning om te mogen bankieren gedeeld wordt met de andere bedrijven die onder de Volksbank vallen. Als het aankomt op duurzaam beleggen en sparen is de ASN de grootste speler op de Nederlandse markt. De ASN Bank voert hiervoor drie belangrijke punten in het duurzaamheidsbeleid. Deze onderwerpen zijn klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten.

ASN Bank een duurzame bank

Bankieren

Banken zijn er om jouw geld te beheren en om ervoor te zorgen dat dit veilig gesteld wordt. Je kunt bij een bank een betaalrekening en een spaarrekening openen zodat je in het dagelijks leven betalingen kunt doen. In tegenstelling tot wat er in het verleden gebeurde, liggen jouw euro’s niet in een kluis. Het geld dat jij naar de bank brengt wordt gebruikt om te investeren, te beleggen en om leningen te verstrekken aan bedrijven en particulieren. De winst die de bank hiermee maakt of de rente die over de leningen wordt geheven wordt vervolgens gebruikt om de rente over jouw rekeningen te kunnen betalen. Tot zover is er bij de ASN geen verschil met andere banken op de markt. Het grote verschil dat door de ASN Bank gemaakt wordt, heeft te maken met de manier waarop het geld geïnvesteerd wordt. Dit wordt gedaan op een duurzame manier.

Duurzaamheidsbeleid

Hiervoor heeft ASN een duurzaamheidsbeleid opgesteld. Daarin is opgenomen dat het geld dat jij op jouw spaar- of betaalrekening zet alleen gebruikt mag worden voor het uitgeven van leningen aan projecten, particulieren en bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dat geldt ook voor het beleggen in staatsobligaties van landen en organisaties die aan deze voorwaarden moeten voldoen. De ASN Bank heeft daarvoor bepaald dat organisaties, projecten en landen moeten voldoen aan eisen die ervoor zorgen dat er duurzaam wordt omgegaan met mensenrechten, biodiversiteit en klimaat.

Eisen voor beleggen

Criteria voor het selecteren van een land om in te beleggen zijn bijvoorbeeld dat het land laag scoort op inkomensongelijkheid, corruptie en discriminatie. Voor bedrijven geldt dat ze goed moeten zorgen voor medewerkers, het klimaat en het milieu. Uiteraard heeft ASN ook criteria opgesteld om bedrijven, projecten en landen expliciet uit te sluiten voor het verstrekken van een lening of om te voorkomen dat er wordt belegd in obligaties. Er wordt bijvoorbeeld niet geïnvesteerd in organisaties die zich bezighouden in de wapenindustrie, tabaksindustrie, bio-industrie, mijnbouw en palmolie industrie. Landen worden uitgesloten van deelname wanneer mensenrechten worden geschonden, er slecht wordt omgegaan met het milieu en biodiversiteit. Ook landen die belangrijke verdragen op deze vlakken niet hebben ondertekend komen niet in aanmerking voor investeringen van de ASN Bank.

Hoe duurzaam is ASN?

Het geld dat door ASN Bank om te beleggen in obligaties, leningen of in projecten moet dus voldoen aan de eerder genoemde criteria. Als een bedrijf of project hiervoor is goedgekeurd, dan zal jouw geld en dat van anderen hiervoor gebruikt worden. Jaarlijks wordt er in de eerlijke bankwijzer een analyse gemaakt van het beleid dat banken voeren op het gebied van duurzaamheid en investeren. De ASN is samen met de andere banken die onder de Volksbank vallen de duurzaamste bank die in Nederland gevestigd is. Op verschillende onderwerpen zoals klimaatverandering, dierenwelzijn, bonussen, transparantie, wapens, arbeidsrechten, mensenrechten, corruptie, natuur en voeding wordt er steevast een score gehaald van 9 of 10 punten. De ASNBank is dus ook volgens onderzoeken de duurzaamste bank om te kiezen.

Waarom ASN Bank?

Als je een voorstander bent van een beter milieu, wilt dat er niet wordt geïnvesteerd in de wapenhandel, dat mensenrechten niet worden geschonden en dat jouw geld op een verantwoorde wijze belegd wordt in duurzame projecten, dan kun je het best kiezen voor een bank zoals de ASNBank. De doelstellingen die de bank heeft opgesteld zijn erop gericht om in de toekomst nog duurzamer te zijn en om nog meer bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen. Je kunt je bij de bank aanmelden voor het openen van een spaarrekening, een betaalrekening en kunt gebruik maken van ASN online bankieren.

Verder lezen? vind hier meer info over cryptocurrencies

Related Posts

Meest recente berichten

Slank door de overgang

Slank door de overgang

ClubGreen | april 2, 2019 | 0

Slank door de overgang In de overgang De hormonale balans is onevenwichtig. Omdat het niveau van oestrogeen in uw lichaam afneemt, zal uw spijsverteringssysteem minder snel gaan functioneren. Omdat je…

Categorieën